ЧАС

1) время;
2) пора, период, срок

Смотреть больше слов в «Беларуска-рускі слоўнік»

ЧАСІНА →← ЧАРЭНЬ

Смотреть что такое ЧАС в других словарях:

ЧАС

ЧАС, у, ч. 1. філос. Одна з основних об’єктивних форм існування матерії, яка виявляється в тривалості буття. Однією з основних рис спеціальної теорії відносності є те, що вона розглядає простір і час у тісному, нерозривному зв’язку (Ком. Укр., 3, 1962, 62); Тільки дивне хвилювання на якусь мить пойняло нащадків і відчуття врочистої таємниці буття — немовби всі вони раптом торкнулися безмежності часу і його гармонійних законів (Довж., I, 1958, 67). 2. Тривалість існування явищ і предметів, яка вимірюється століттями, роками, місяцями, годинами, хвилинами і т. ін.— Мамо! Що це ви вчинили? — сказала Настя.— А що ж я зробила? Підождемо з півроку, та й годі. Як не одкинеться Денис за цей час, то він буде твій (Н.-Лев., VI, 1966, 364); // мист. Один з трьох чітко визначених канонів єдності у творчому методі класицизму. «Адвокат Мартіан» [драма Лесі Українки] міг би служити зразком послідовного дотримання суворих класичних канонів єдності дії, місця і часу (Вітч., 2, 1961, 152); // спорт. Тривалість пробігу, пропливу і т. ін. на певну дистанцію (в змаганнях або на тренуванні); // Послідовна зміна годин, днів, місяців, років і т. ін. Час не спиняється. Чимало літ минуло. Івга хоч і привикла трохи, та вже не та стала, що перше була! (Вовчок, І, 1955, 96); І так минав час. Осінь танула, як воскова свічка (Коцюб., II, 1955, 248); Час ішов. Пріська жила собі на другому краї села і не відала, що Грицько заміряв, що пригадував (Мирний, III, 1954, 59); [Бочкарьова:] Працюєш до пізнього вечора, на все реагуєш, і час летить… (Корн., І, 1955, 109); // Міра тривалості всього того, що відбувається, здійснюється; // Прийнятий країнами світу відрахунок тривалості за часовими поясами. Диктори в шинелях повідомляли, що 29 грудня, об 11 годині за московським часом, в розташування противника прибудуть з радянського боку парламентери вручити оточеним ультиматум (Гончар, III, 1959, 236). Засіка́ти (засі́кти) час див. засіка́ти; З бі́гом ча́су див. біг1; З пли́ном ча́су — те саме, що З бі́гом ча́су (див. біг1); З ча́сом — у майбутньому; колись. З часом, на очах Франка, відбувається важкий соціальний процес. Процес росту капіталізму (Коцюб., III, 1956, 37); Вона [дружина] фельдшерує в радгоспі, а з часом буде в сім’ї ще й своя лікарка: оця сама Ліна. Вирішено в медінститут документи здавати (Гончар, Тронка, 1963, 165); Час від (од) ча́су; Від (од) ча́су до ча́су: а) через певні інтервали, проміжки (у 2 знач.); іноді. — Лікаря ми будемо присилати час від часу (Тют., Вир, 1964, 444); Мати вже не тужила, сиділа під комином, упавши головою на руки, і тільки час од часу зводила голову й дивилась тупо перед собою великими од жаху та болю очима (Головко, II, 1957, 168); У вікно моє вривались від часу до часу дивні гуки, такі виразні серед глибокої ночі (Л. Укр., III, 1952, 576); Од часу до часу вона кликала Остапа. Одповіді не було (Коцюб., І, 1955, 362); б) дедалі більше. — Микиточку, душко-Уласовичу! час від часу дужче тебе люблю! (Кв.-Осн., II, 1956, 203); Час не жде див. жда́ти; Час не стої́ть— те саме, що Час не жде (див. жда́ти). &́9651; Декре́тний час див. декре́тний; Зо́ряний час, астр.— тривалість, яка визначається періодом обертання Землі навколо своєї осі відносно зірок; Місце́вий час див. місце́вий; Необхі́дний робо́чий час, ек.— частина робочого дня, протягом якої здійснюється відтворення вартості робочої сили, тобто необхідних засобів існування робітника; Сере́дній со́нячний час, астр.— тривалість, яка вимірюється за уявною точкою, що рівномірно рухається по небесному екватору, здійснюючи повний оберт навколо небозводу за період, який дорівнює тривалості нерівномірного руху Сонця по екліптиці. 3. Проміжок, відрізок у послідовній зміні годин, днів, років і т. ін., протягом яких що-небудь здійснилося, здійснюється чи здійснюватиметься. Він лежав тихо кілька часу, а тоді знов ухопився за груди.— Води!.. (Гр., II, 1963, 490); В час обіду не раз ми поверталися до розмови про Синявіна (Ле, Міжгір’я, 1953, 44); Час артилерійської підготовки кінчився, і пекельний гуркіт поволі стихав, влягався, як влягається море, розбурхане штормом (Гончар, III, 1959, 44); // Певна пора дня, року і т. ін. Над горами сонечко сходить з-за гаю, Отари женуть… Тихий ранішній час (Л. Укр., IV, 1954, 111); Люблю я ті часи, як сонце вже встає І промінь свій прозорий На села, на поля так вільно, ніжно ллє (Рильський, І, 1960, 95). &́9671; Весь (ввесь, уве́сь) час — невпинно, постійно, безперервно. Він помагав мені розкласти речі в призначеній для мене кімнаті, робив це з великим запалом, розчервонівся і ввесь час не вгавав (Коцюб., II, 1955, 246); Весь час робили на деревах зарубки.. І вирізьблювали Л.. Як ряд вічних маяків, залишалась ця літера за бійцями в тінявих нетрях похмурих чужих лісів. Перша літера невмирущого імені вождя (Гончар, III, 1959, 99); Виграва́ти (ви́грати) час див. виграва́ти; В оста́нній час — в момент, який безпосередньо передує тому, що має статися. Вмолив він бога тим благанням, В Самсона знову уступила В останній час перед сконанням Незмірная, нелюдська сила (Л. Укр., І, 1951, 339); Де́який (яки́йсь, яки́й) час — невеликий, чітко не окреслений проміжок тривалості чогось; недовго. Деякий час Сахно розглядала запорошені шкіряні шоферові плечі (Смолич, І, 1958, 45); — Пересидьте якийсь час та й знов вертайтесь на роботу, як минеться оце лихо (Н.-Лев., II, 1956, 233); Їли якийсь час усі мовчки, не знаходили, про що балакати (Головко, II, 1957, 137); На який час я зовсім покинув писати (Л. Укр., III, 1952, 690); До цьо́го ча́су — до цих пір. Історія всіх суспільств, що існували до цього часу, була історією боротьби класів (Комун. маніф., 1963, 30); — А де ж ти, волоцюго, волочився до цього часу? — крикнула Кайдашиха з хати (Н.-Лев., II, 1956, 269); До ча́су — до певної пори, моменту; тимчасово, поки що. До часу мужиків ледачий пан мордує (Г.-Арт., Байки.., 1958, 45); [Неофіт-раб:] Може ж, і по смерті у тім небеснім вашім царстві божім довіку буде так, як тут до часу (Л. Укр., II, 1951, 236); Дух ча́су — погляди, потреби, смаки і т. ін. суспільства певної епохи. Ви боїтесь, що я не піду разом з духом часу, а зостануся позаду,— не думаю я сього (Л. Укр., V, 1956, 92); За бра́ком (че́рез брак) ча́су — через нестачу, відсутність потрібного проміжку (у 2 знач.). Досі не писала.. через брак часу (Л. Укр., V, 1956, 175); З (від, од) то́го [ж] ча́су див. той; З то́го ча́су, як, спол.— уживається в складнопідрядному реченні, вказуючи на початок дії в головному реченні або на весь проміжок тривалості, протягом якого ця дія відбувається. З того часу, як він перебрався до Зарванець, на село, почав потроху читати (Коцюб., І, 1955, 467); Чого-чого не перевернулось, не перейшло з того часу, як ще у селі балакали вони по душі, повіряли одна одній свої таємні думки-надії? (Мирний, III, 1954, 175); Міня́ти час так на так див. міня́ти; На до́вгий час — на тривалий період; надовго. Часом вони [жандарми] дуже дошкуляють мені, прив’язуючи мене на довгий час до певного місця (Коцюб., III, 1956, 281); Найбли́жчим ча́сом — у недалекому майбутньому; якнайшвидше. Щедрий на обіцянки, Мажара мав необережність публічно пообіцяти найближчим часом відкрити в радгоспі перукарню, і Мамайчук, впіймавши його на слові, заявив, що не голитиметься доти, доки перукарня не буде-таки відкрита (Гончар, Тронка, 1963, 116); На коро́ткий час — ненадовго, тимчасово. Привели Андрія до обозу, що на короткий час спинився у сусідньому селі (Д. Бедзик, Студ. Води, 1959, 21); Наста́в (наста́не, прийшо́в, при́йде) час чий: а) настала (настане) пора умирати кому-небудь. [Прісцілла:] Ні, тату, настав уже й мій час.. Я здавна вже мов гість на сьому світі. Душа моя вгорі… (Л. Укр., II, 1951, 458); б) настала (настане) пора чиємусь успіхові. —Павле,— сказав старий кінь,— настав і твій час. Посягни у моє ліве вухо: там для тебе срібний одяг є (Три золоті сл., 1968, 108); — Нічого, прийде і мій час. Ще моя зоря із неба не зірвалася (Тют., Вир, 1964, 421); Під скрутни́й час див. скрутни́й; Під час: а) в ту пору, коли щось триває, відбувається. 0-о-ой і шумить же, мабуть, цей ліс під час бурі! (Хотк., II, 1966, 106); [Надія:] А може б, ви, товаришу директор, хоч під час обіду не порпалися у тих нещасних папірцях? (Мороз, П’єси, 1959, 247); б) те саме, що і́ноді. Чого там розходився? Та я ж під час На місяць раз І без того голився! (Г.-Арт., Байки.., 1958, 159); Господиня.. добре обходилася з нею і хоч під час і лаяла її, а понаравила [сподобала] її усією душею (Мирний, І, 1954, 67); По [яко́мусь] ча́сі — трохи згодом. По часі, забачивши, ще Павло «смирний», дали йому волю ходити, куди схоче, по селі (Вовчок, І, 1955, 178); Сме́ртний час; Час сме́рті —смерть, кончина.-Смертний час свій я на полі битви стріну (Рибак, Переясл. Рада, 1953, 167); — Усе — омана, і ви, й цей сад, і я сама. Всіх нас, як смерті час настане, покриє саваном зима (Сос., II, 1958, 156); Тим ча́сом див. той; Тягти́ час див. тягти́: Уда́рив (уда́рить) час див. ударя́ти; У свій час; Сво́го ча́су: а) колись у минулому, у певний період чийогось минулого життя. Рідко можна тепер бачити балетні вистави, а ті, що бувають, такі жахливі, без смаку й організації, без живої думки. Те, що ми в свій час починали, бачите, пішло без сліду (Ю. Янов., II, 1958, 20); Поміж підводами ходив той артилерійський технік, який свого часу підвозив Ясногорську (Гончар, III, 1959, 222); б) коли необхідно буде в майбутньому; своєчасно. Чистий дохід з видання визначаємо на премії за видатніші твори красного українського письменства по конкурсу, який буде в свій час об’явлено (Коцюб., III, 1956, 239); У (в) той час як (коли́), спол.— уживається у складнопідрядному реченні, вказуючи на одночасність, паралельність дій головного й підрядного речень. В той час як вербівські бурлаки розмовляли з робітниками, надійшов сам посесор (Н.-Лев., II, 1956, 207); Свідомість його двоїться, і в той час коли він бачить наслідки поєдинку свого — він знає, що це фантазія, дурниці, що він нізащо — от нізащо! — не підставить чола під люфу пістолета (Коцюб., І, 1955, 409); У (на, під) той [са́мий, са́ме, же] час див. той; Час проща́ння див. проща́ння. 4. Історичний період у розвитку природи і людства; визначена епоха або окремий етап у житті певного народу, держави, суспільства. Предмети, зображені на кам’яних бабах, відносяться до часу пізньої бронзи, що свідчить про їх передскіфське походження (Наука.., 6, 1963, 54); Суворий Дант, вигнанець флорентійський, Встає із темряви часів середньовічних (Л. Укр., І, 1951, 174); Воронцов пригадав бачену десь картину з часів громадянської війни: білі привели комсомольців на розстріл (Гончар, III, 1959, 100). &́9671; В да́вні (в старі́) часи́; За да́вніх (за стари́х) часі́в— у давнину; колись. Для неї стало ясним, що.. її зараз поведуть топити або спалять на вогнищі, як відьму в давні часи (Коцюб., І, 1955, 281); Перед нами за поясом сопок океан, позаду дванадцять тисяч кілометрів Старого Світу. Навколо дрімуча тайга. Це найеіддаленіші нетрі, несхожі ні на що в світі, звірині заповідники, ті місця, куди, як говорили в старі часи, і ворон кісток не заносить (Довж., І, 1958, 106); Як часто ставили «Наталку» або «Москаля» за давніх часів, тобто в 20-80-х роках XIX віку — не знаю (Мирний, V, 1955, 408); В на́ші (в тепе́рішні) часи́ — у сучасний період; нині, тепер. [Орест (до Люби):] Любо, для вас я хтів би вірити, що в наші часи можлива така любов, як у Данте до Беатріче (Л. Укр., II, 1951, 25); [Прісцілла:] В теперішні часи служити трудно (Л. Укр., II, 1951, 358); В о́ний час див. о́ний; Глухи́й час див. глухи́й; До неда́внього часу див. неда́вній; З найдавні́ших часі́в — з давніх пір, віддавна. З найдавніших часів ясенівські люди найбільше підтримували опришківство, та й тепер все село було симпатично настроєне до чорних хлопців (Хотк., II, 1966, 181); З часі́в кого, чого — від якогось етапу в розвиткові суспільства, держави, з пори відомих народних рухів, воєнних походів тощо. Круг воза йшли робітники, ..хто з бляшанкою, а хто з блискучою довгою машинкою — «інжектором», котру можна було б сміливо вважати за меч з часів крижацьких походів (Коцюб., І, 1955, 225); Поки буде надія на переселення на нову землю і дурні золоті грамоти, які з часів реформи і донині баламутять село, доти наш дядько буде не обробляти, а копирсати, мучити грунт (Стельмах, І, 1962, 13); — А ми здавна альпіністи, товаришу Хаєцький,— сказав Воронцов, крокуючи поруч з бійцем.— Ми альпіністи ще з часів Суворова (Гончар, III, 1959, 103); Знаме́ння ча́су див. знаме́ння; На ві́чні часи́ — на иевизначений який-небудь термін, строк; назавжди. Дали їм Тамань на вічні часи (Сл. Гр.); Утворення єдиного всеросійського ринку В. І. Ленін відносив приблизно до середини XVII століття. В другій половині цього століття в систему всеросійського ринку увійшла і Україна, возз’єднавшись на вічні часи з Росією (Ком. Укр., 12, 1966, 47); Неда́вній час див. неда́вній; Недале́кий час див. недале́кий; Сму́тні часи́, іст.— події в історії Росії, пов’язані з польською і шведською інтервенцією початку XVII ст. та з селянською війною під проводом І. Болотникова. 5. Сприятливий, потрібний момент. Вони бояться, що ти [Т. Г. Шевченко] ще не згинув, Що в тій могилі не поліг, не стлів, Що в слушний час повернеш в Україну Ще раз і збудиш громом своїх слів (Фр., XIII, 1954, 161); // у знач. присудк, сл. Пора що-небудь робити, здійснювати. Запевнившись, що в хаті нема більше нічого «небезпечного», він скупчив усю силу волі, щоб дати обличчю свому спокійний вираз. І саме був час. У хату вступив гість… військовий лікар, знайомий Макара Івановича (Коцюб., І, 1955, 166); Ой, час їхать, Марусенько Тобі до господи!.. (Г.-Арт., Байки.., 1958, 161); — Я — чоловік старий: уже віджив своє. Час у яму (Март., Тв.. 1954, 84); —Діти, сідайте! Час у дорогу! — крізь плач гукнула невістка (Стельмах, І, 1962, 6). &́9671; В і́нший час див. і́нший; В час — коли треба; вчасно. Чи в час, чи ні,— діло розпочато (Сл. Гр.); Дуже Вам дякую за прислане: прийшло саме в час (Коцюб., III,1956, 289); До пори́, до ча́су див. пора́; І́ншим ча́сом — згодом, колись, пізніше. Любий Михайлику!.. була я там [в Січі] не довго, бо прийшла пізненько, але все бачила і чула січовиків чимало, докладно описувати не буду, а то дуже довго вийде, нехай іншим часом напишу (Л. Укр., V, 1956, 40); [Галя:] Проказуй [пісню] далі. Слухайте, дівчата. [Маруся:] Хай іншим часом. Далі не зложила… (Сам., II, 1958, 8); На все свій час; Всьому́ свій час — все існує в межах якоїсь пори, все буде в певну пору. Всьому свій час і черга, Грицьку, буде! Ми під богом, як бач, всі ходим, грішні люди: До часу глек,— мовляв один розумний лях, —До часу, голубе, нам глечик носить воду; І на його пошле зла доля ту невзгоду [нещастя], Що глек побачимо в череп’яних шматках! (Г.-Арт., Байки.., 1958, 45); На ча́сі: а) саме в пору, у необхідний момент; вчасно. Я відчував, що позбавляюсь сил. Вага одежі й Жабі тягли мене наспід, під лід. І допомога Михайлова якраз була на часі (Досв., Вибр., 1959, 183); — Не знаю, що й сказати…— мовила Тетяна, поглядаючи на матір. — Трохи ніби твоє освідчення несподіване… і не на часі (Добр., Тече річка.., 1961,-,226); б) на черзі дня. — Колгоспи на часі, щасливе життя зазирає до нас у шибки, стукотить майбутнє в двері… (Ю. Янов., І, 1954, 119); Уже давно на часі синтетичне дослідження про Григорія Тютюнника — письменника пластичного, сильного письма, творця глибоких національно виразних характерів (Рад. літ-во, I, 1969, 34); Не час — ще не слід чогось робити. Не час було Мирославі братися до лука,— звір був надто близько (Фр., VI, 1951, 18); Не час іще дзвеніти скрипкою, Як сурем грім не втих (Рильський, II, 1960, 13); Перело́мний час див. перело́мний; Приспі́в час див. приспіва́ти1: Час проби́в (проб’є́) див. пробива́ти. 6. Проміжок у послідовній зміні годин, днів, не зайнятий основною роботою, справами, вивільнений для відпочинку, дозвілля тощо. Пиши про все. Як ви проводите час, чи купаєтесь, гуляєте, чи ходила Оксанка до лікаря? (Коцюб., III, 1956, 327); Він [Дмитрій] почав підробляти, брався за виконання різних проектів в позаслужбовий час (Сенч., Опов., 1959, 100); Час зараз вільний, а солдати й не думають кудись виходити (Кол., На фронті.., 1959, 25). &́9671; Ба́вити час див. ба́вити; Де (куди́) діва́ти (ді́ти) час див. діва́ти; І вго́ру гля́нути нема́є ча́су див. гля́нути; Ма́ти час див. ма́ти2. 7. лінгв. Граматична категорія, що виражає відношення дії чи стану до моменту мовлення. Граматична категорія часу виражає часову співвідносність подій, які відбуваються в об’єктивній дійсності або мисляться такими, що відбуваються чи могли б відбутися (Сучасна укр. літ. м., І, 1969, 361). &́9651; Давномину́лий час див. давномину́лий; Майбу́тній час див. майбу́тній; Мину́лий час див. мину́лий; Передмину́лий час див. передмину́лий; Підря́дне ре́чення ча́су — речення, яке вказує на час дії або стану, про які повідомляється в головному реченні; Тепе́рішній час див. тепе́рішній. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 11. — С. 274.... смотреть

ЧАС

Часы появились тогда, когда у человека возникла потребность в измерении одинаковых промежутков времени и определении астрономического времени. Самым распространенным хронометрическим прибором были солнечные часы, основанные на кажущемся суточном и годовом движении солнца. Они появились после того, как человек осознал связь между положением Солнца на небе и длиной и положением тени от предметов. Наиболее вероятно, что первые солнечные часы появились в Древнем Египте, поскольку именно там есть наиболее удобные для измерения времени климатические условия. Первые часы представляли собой гномон – вертикальный обелиск со шкалой, нанесенной на земле. Подобные священные обелиски устанавливались перед входом в храмы и одновременно служили для почитания бога Солнца Ра. Помимо обелисков были созданы и другие конструкции солнечных часов. Например, состоявшие из горизонтальной части – линейки с хронометрической шкалой и перпендикулярного ей «плеча», отбрасывающего тень на шкалу. Были также ступенчатые часы с двумя наклонными поверхностями, ориентированными по оси восток?запад и разделенными на ступени. У них время определялось длиной, а не направлением тени. Для правильного показания времени верхняя шкала была горизонтальной и составляла прямой угол с направлением местного меридиана. Чтобы их правильно установить, необходимо было вести наблюдения за моментами солнцестояния или равноденствия. Тень, отбрасываемая гномоном, зависела от времени года, но сначала разница не учитывалась. Абсолютно точное время эти часы показывали лишь в дни равноденствия. Позже стали строить солнечные часы со шкалами для разных месяцев. С развитием солнечных часов возникали и решались математические задачи о трисекции угла, конических сечениях, тригонометрической проекции. Позже в Византии были распространены настенные вертикальные солнечные часы. Они размещались на стенах церквей и общественных зданий. На циферблате для обозначения времени впервые появились цифры. Из?за изменяющегося наклона Солнца в течение года изменялась продолжительность дневных и ночных часов. Поэтому более поздние солнечные часы получили криволинейные шкалы. С удалением от экватора точность определения времени по Солнцу ухудшалась. Эту проблему решило появление теневой стрелки в направлении земной оси. Теперь тень равномерно вращалась вокруг полуоси, поворачиваясь каждый час на 15°. Это позволило ввести равномерное время для всего года. Вскоре несовершенные солнечные часы превратились в весьма точные для своего времени хронологические приборы. Они позволяли измерять время в любой точке земного шара. Для их правильной установки стали использовать другое изобретение – компас. Это сочетание позволило создать портативные, карманные или дорожные модели солнечных часов. Интересны кольцевые солнечные часы. Главной их частью было латунное кольцо, сопряженное с другим, подвижным. На внешней поверхности главного кольца гравировали начальные буквы месяцев, а против них на внутренней поверхности находилась часовая шкала. Перед измерением необходимо было поместить отверстие для луча у наименования нужного месяца. Чтобы узнать время, часы выставляли так, чтобы солнечный луч проходил через отверстие и указывал время на шкале. Любопытную конструкцию имели дорожные солнечные часы «ашадах», которыми в Средние века пользовались индийские паломники. Они представляли собой деревянную восьмигранную палку с металлическим острием На ней вырезались часовые шкалы. В ручке этой палки просверливали четыре сквозных отверстия, которые над шкалой для соответствующего месяца вдвигался стержень длиной 15 см, чтобы его острие в вертикальном положении отбрасывало тень на шкалу. С начала XVI века теория солнечных часов преподавалась в некоторых университетах как составная часть математики. В то же время появились оконные солнечные часы. Они были вертикальными, их циферблатом была поверхность окна храма или ратуши. Конец тени указывал не только время, но и положение Солнца в зодиаке. Прозрачная шкала позволяла узнавать время, не выходя из здания. Зеркальные солнечные часы отражали солнечный луч зеркалом на циферблат, расположенный на стене дома. С точностью солнечных часов долгое время не могли сравниться даже механические. Своего наибольшего расцвета они достигли в XVI–XVII веках, когда над их созданием работали ведущие математики и астрономы. Солнечные часы были простым и надежным указателем времени, но обладали серьезными недостатками: их работа зависела от погоды и была ограничена временем между восходом и заходом Солнца. Поэтому ученые стали изыскивать иные пути измерения времени, не связанные с наблюдением небесных тел. Водяные часы были вторыми по распространению после солнечных. Часто их называют греческим словом «клепсидра» (в переводе «брать воду»). Но в примитивном виде они были известны уже египтянам. В музее Каира хранятся самые старые водяные часы в мире. Они представляют собой алебастровый сосуд с придонным отверстием, через которое вытекает вода. На внутренней стороне корпуса были 12 часовых шкал для измерения времени в соответствующих месяцах. В Древней Греции клепсидры применяли для регламентации времени выступления ораторов в судах. Они были, по существу, амфорами высотой около метра и шириной чуть более 40 см и вмещали около 100 литров воды. При диаметре отверстия истечения в 1,4 мм на полное опорожнение требовалось почти 10 часов. В воде находился поплавок с прикрепленным к нему длинным стержнем, который выступал над краем сосуда. На стержне была выгравирована шкала, показывавшая время, истекшее после начала истечения воды. Поплавок опускался равномерно, поскольку уменьшение скорости истечения компенсировалось уменьшающимся внутренним диаметром сосуда. Независимость водяных часов от света Солнца делало их прибором, пригодным для непрерывного измерения времени в любое время суток. Конструкторы изобретали остроумные механизмы: для звуковой сигнализации о времени, для освещения часов ночью. Помимо прикладного значения они имели и художественную ценность. Легендарной личностью среди мастеров по изготовлению клепсидр считается греческий механик Ктесибий Александрийский, живший во II–I в. до н. э. Сохранились сообщения о двух изготовленных им часах. Одни приводились в движение водяным колесом. Зубчатая передача соединяла ведущий механизм со шкалой, располагавшейся на цилиндрической поверхности поворотной колонны. Шкала разделялась вертикальными прямыми на четыре основных поля. Система из 24 наклонных линий образовывала часовую шкалу для измерения планетных часов. Колонна со шкалой приводилась в движение водяным колесом. Вращаясь вокруг своей оси, она совершала один оборот в год. Эти часы имели специальное устройство, через определенные интервалы выбрасывавшее на чашку мелкие камешки. Это было звуковой сигнализацией времени. Вторые часы Ктесибия отличались от первых тем, что их стрелка в верхней части циферблата управлялась поплавком, подвешенным на цепи, навернутой вокруг вала стрелочного указателя. Лунный календарь с зодиаком в нижней части часов тоже приводился в движение водяным колесом, камеры которого были закреплены непосредственно на задней стороне зодиаковой плиты. Бронзовые водяные часы, которые Гарун?аль?Рашид прислал в подарок Карлу Великому, имели не только прикладную, но и художественную ценность. Эти часы с богатыми орнаментальными украшениями имели циферблат и каждый час провозглашали звуковым ударом металлического шара, который выскакивал из часов на декоративную решетку, а в полдень в часах открывались ворота и из них выезжали рыцари. В Индии водяные часы назывались «яла?янтра». Это были преимущественно часы «истечения» с небольшим отверстием в дне. При восходе Солнца их заполняли водой, которая затем вытекала, так что до вечера процесс заполнения и истечения воды повторялся пять?шесть раз. Помимо солнечных и водяных, в начале XII века появились и первые огневые, или свечные, часы. Это тонкие свечи длиной около метра с нанесенной по всей длине шкалой. Они сравнительно точно показывали время, а в ночные часы еще и освещали жилища церковных и светских сановников. К боковым сторонам свечи иногда прикрепляли металлические штырьки, которые, по мере выгорания и таяния воска, падали, и их удар сообщал об истечении определенного промежутка времени. В течение столетий растительное масло служило людям не только для питания, но и в качестве светильного материала, основой для масляных лампадных часов. Как правило, это были простые лампады с открытой фитильной горелкой и со стеклянной колбой для масла, снабженной часовой шкалой. Объем колбы подбирали так, чтобы ее содержимого хватило для непрерывного свечения между 6 часами вечера и 8 часами утра. Величину пламени и расход масла регулировали при помощи горящего фитиля так, чтобы понижение уровня масла в колбе соответствовало нанесенным на нее обозначениям времени. Существовал и другой тип огневых часов – фитильные. Их главной частью был фитиль в виде длинной металлической палочки, покрытой слоем дегтя, смешанного с деревянными опилками. Жар тлеющих опилок, подожженных на одном конце палочки, постепенно пережигал тонкие, поперечно натянутые волокна с подвешенными к ним шариками. Шарики падали в металлическую чашку. Иногда фитиль сворачивали в спираль, форма которой сама по себе заменяла часовую шкалу. Песочные часы стали известны в Западной Европе в конце Средних веков. Так, в Париже обнаружено сообщение, датированное 1339 годом. Оно содержит указание по приготовлению тонкого песка из просеянного порошка черного мрамора, прокипяченного в вине и высушенного на солнце. Быстрому распространению песочных часов способствовала их простота, надежность, низкая цена и возможность измерять время в любой момент суток. Их недостатком был сравнительно короткий интервал времени, который можно было измерить, не переворачивая часов. Обычные часы были рассчитаны на полчаса или час, реже – на 3 часа. Огромные песочные часы были рассчитаны на 12 часов хода. Как и огневые, песочные часы никогда не достигали точности хода солнечных. При длительном использовании зерна песка дробились на более тонкие, отверстие в середине диафрагмы постепенно исстиралось и увеличивалось. Поэтому скорость прохождения песка возрастала. Революционным изобретением было создание первых колесных часов, с появлением которых началась современная эра хронометрии. Автор и дата изобретения механических часов неизвестны. Предполагают, что впервые их создал монах Герберт из Орильяка, будущий Папа Римский Сильвестр II (950–1003). Механические часы стали результатом усложнения механической части водяных. Разница была лишь в движущей силе: струю воды заменила тяжелая гиря. Для механических часов потребовалось изобрести шпиндельный спуск, через определенные промежутки времени прерывающий движение часового механизма, и регулятор хода. На старинных башенных английских и французских часах не было циферблата. Время они сообщали боем. Самая ранняя достоверная дата применения шпиндельных механических часов – примерно 1340 год. С того времени они вошли в общее употребление. В 1450 году появились пружинные часы, а к концу XV столетия – переносные часы. Появление механических часов позволило перейти к равной продолжительности часа, независимо от времени года. Сначала сутки подразделяли на 24 часа, затем их разделили на 2 половины, по 12 часов в каждой. Первым упоминанием о таких часах является сообщение об «астрарии» – астрономических часах профессора Джиованни де Донди. Они показывали движение Солнца, Луны и пяти планет, содержали вечный календарь. В середине XVI века в некоторых больших часах появляется минутная стрелка, а иногда и секундная. Примерно тогда входит в употребление будильник. Особую потребность в надежных небольших часах испытывали мореходы. Такие устройства помогли бы морякам определять долготу своего местоположения. Эту проблему помогло решить сначала изобретение ходовой пружины, а затем маятника. Первые маятниковые часы для навигации сконструировал Галилео Галилей в 1641 году. Впоследствии в 1657 году их усовершенствовал голландец Гюйгенс. Но лишь в 1726 году был создан хронометр, позволивший морякам «перевозить время» и с достаточной точностью определять координаты судна. Часы являются первым автоматом, примененным для практических целей. Их появление ускорило технический прогресс. Лучшие современные механические часы измеряют время с погрешностью не более 0,0001 секунды в сутки. Но сейчас этого недостаточно. На смену им пришли электронные часы, в которых роль маятника играет кристалл кварца. Борясь за точность, ученые создали молекулярные часы, в которых используется способность определенных молекул поглощать и излучать электромагнитные колебания строго определенной частоты. С 1964 года за эталон времени была принята величина, соответствующая 9 192 631 770 электромагнитных колебаний, излучаемых атомом цезия. Неточность современных атомных цезиевых часов составляет 1 с за 10 000 лет. С 1972 года все страны мира перешли на отсчет микровремени с помощью атомных часов. Еще большей точностью обладают квантовые часы. Они дают погрешность в 1 с за 100 000 лет.... смотреть

ЧАС

час сущ.муж.неод. (106) ед.им. Который час?ГоУ 1.1. Который час?ГоУ 1.1. Нет! нет! пускай умен, час от часу умнееГоУ 3.1. картам от пера? И положённ... смотреть

ЧАС

Адмиральский час. Разг. Шутл. Устар. Полдень, время завтрака или раннего обеда с выпивкой. ФСРЯ, 514; БМС 1998, 614; ШЗФ 2001, 14; БТС, 30; Янин 2003, ... смотреть

ЧАС

-а (-у), с числ. 2, 3, 4 часа́, предл. в ча́се и в часу́, мн. часы́, м. 1.Единица измерения времени, равная 1/24 суток и состоящая из 60 минут.Четверт... смотреть

ЧАС

відтяга́ти / відтягти́ (відтягну́ти) час. Зволікати здійснення чого-небудь. Вони (махновці) добре знали умови переходу через Сиваш і тільки відтягали час, боячись якоїсь пастки (Ю. Яновський). в час. Тоді, коли треба; вчасно. Дуже Вам дякую за прислане: прийшло саме в час (М. Коцюбинський). в час о́ний; во вре́мя о́но, заст., уроч. Колись, дуже давно; у давнину. Як в оний час, так і тепер на муку Віддав би ти апостолів своїх… (М. Старицький); Колись то ще, во время оно, Помпілій Нума, римський цар… Втомившись, пишучи закона, Пішов любенько погулять і одпочить (Т. Шевченко). до ча́су. До певної пори, тимчасово. Чужий чоловік до часу, а свій до смерті (Укр.. присл..); До часу, голубе, нам глечик носить воду; І на його (нього) пошле зла доля ту невзгоду (знегоду), Що глек побачимо в череп’яних шматках! (П. Гулак-Артемовський); До часу й колючка — квітка (З газети); // Поки що. (Неофіт-раб:) Може ж, і по смерті у тім небеснім вашім царстві Божім довіку буде так, як тут до часу (Леся Українка). дух ча́су (епо́хи, доби́). Погляди, потреби, смаки суспільства певного періоду. Ви боїтесь, що я не піду разом з духом часу, а зостануся позаду, — не думаю я сього (Леся Українка). знаме́ння ча́су, книжн. Щось типове, символічне; основна подія, що провіщає великі зміни. З’явився .. герой, який став знаменням часу, але якого література тільки почала відкривати (Б. Буряк); Знамення часу — тісний творчий союз науки з виробництвом (З газети). (і) вго́ру гля́нути ні́коли (нема́ коли́, нема́є ча́су і т. ін) кому і без додатка. Хто-небудь постійно зайнятий якою-небудь роботою, справою, не має вільного часу. За всю зиму Ілько Сторожук так і не вибрався жодного разу додому, бо такі курси — вгору ніколи глянути (М. Зарудний); Учасники Великої Вітчизняної війни, які пропустили кілька років (навчання), — їм ніколи і вгору глянути, у них нема ні дня, ні ночі, треба надолужувати час (Ю. Яновський); За тією клятою панською роботою світу не видно, вгору нема коли глянути (С. Васильченко). на ві́чні часи́. Назавжди. В пориві високості духу скочив на брилу п’єдесталу на вічні часи солдат з бронебійною рушницею у руках (З газети); — Ні за яких умов не хочу переживати вдруге того моменту, коли на початку війни того ранку ми розсталися з сином на вічні часи (З журналу). наста́в (прийшо́в, уда́рив) час чий. 1. Кому-небудь пора вмирати. (Прісцілла:) Ні, тату, настав уже мій час… Я здавна вже мов гість на сьому світі. Душа моя вгорі… (Леся Українка); Вдарив час, я душею повстала сама проти себе, І тепер вже немає мені вороття (Леся Українка). 2. Хто-небудь має сприятливі умови для успіху, діяльності і т. ін. — Павле,— сказав старий кінь,— настав і твій час. Посягни у моє ліве вухо: там для тебе срібний одяг є (Три золоті сл..); — Нічого, прийде і мій час. Ще зоря моя із неба не зірвалася (Григорій Тютюнник). на ча́сі. Підходящий, необхідний у даний момент; вчасний.— Не знаю, що й сказати..— мовила Тетяна, поглядаючи на матір.— Трохи ніби твоє освідчення несподіване… і не на часі (С. Добровольський); Я відчував, що позбавляюсь сил. Вага одежі й Жабі тягли мене наспід, під лід. І допомога Михайлова якраз була на часі (Олесь Досвітній); Зараз писати про це (про весілля) не на часі, та й не зовсім актуально (В. Дрозд); // Важливий для сучасного періоду; який відповідає найважливішим потребам сьогодення. — Виж пам’ятаєте, був захоплений роботою учня, тобто вашою. Але зрозумійте, не на часі соно... (Р. Іваничук); Уже давно на часі синтетичне дослідження про Григорія Тютюнника — письменника пластичного, сильного письма, творця глибоких національно виразних характерів (З журналу). приспі́в час на кого, кому. Кому-небудь уже пора вмирати. Уже й на мене час приспів: Роздасться похоронний спів… Засиплють яму, і кінець? .. Другий десь найдеться співець (Пісні та романси..); Він такечки гукнув до Ферідуна: — Не бий! Бо не приспів йому ще час (А. Кримський). свого́ ча́су. 1. Колись, у минулому. Поміж підводами ходив той артилерійський технік, який свого часу підвозив Ясногорську (О. Гончар); Цікаво побувати у тих місцях, де свого часу гули гармати і йшли запеклі бої (З усн. мови). 2. У майбутньому, якщо буде необхідність. Мати вірила, що може статися щось незвичайне і що якась невідома сила прийде свого часу на поміч (З журналу). у свій час. Те, що ми в свій час починали, бачите, пішло без сліду (Ю. Яновський); Чистий дохід з видання визначаємо на премії за видатні твори красного українського письменства по конкурсу, який буде об’явлено в свій час (М. Коцюбинський). сказа́ти в до́брий час. Уживається для запобігання зурочення кого-, чого-небудь. — Не красувався б тут і явір цей високий. Сказати в добрий час, Такий рясний, хороший та широкий: І силу, і красу він має через нас (коріння) (Л. Глібов). тягти́ (тягну́ти) / протягти́ (протягну́ти) час. Зволікати із виконанням, здійсненням чого-небудь. Певно, найкраще було б піти додому .. Тільки ж Первоцвіт навмисне тягне час, щоб прийти, коли вже спатимуть дружина й донька: не доведеться розмовляти (М. Ю. Тарновський); Богдан ждав татар і хотів протягти час як можна довше (І. Нечуй-Левицький). у час оста́нній (свій). Перед смертю. Хай дружби непогасної крило Гірке від тебе відганяє зло, І хай у час останній свій про сина Спокійно я подумаю: людина! (М. Рильський). халі́ф (калі́ф) на час (на годи́ну), ірон. Людина, що захопила владу або наділена нею на короткий час. І знов на муку, на поталу взяли їх (молодогвардійців) люті вороги. На час каліфи в нашій хаті .. Та слова жодного, прокляті, з їх вуст не видерли вони (В. Сосюра). час від ча́су. Іноді, інколи або через певні періоди. Сидить (Мирон) і вдивляється у плюскітливу воду, в мигаючу під напором хвилі траву, в ковбликів, що час від часу вилазять зі своїх печер (І. Франко); — Лікаря ми будемо присилати час від часу (Григорій Тютюнник); Микола час од часу мугикав, підсідав до піаніно, брав акорди (Олесь Досвітній). від ча́су до ча́су. Чоловік .. копає ту нивку великою мотикою і часто викидає каміння з землі, від часу до часу спиняючись та втираючи піт з обличчя (Леся Українка); Од часу до часу вона кликала Остапа. Одповіді не було (М. Коцюбинський). час не жде (не стої́ть). Не можна зволікати з виконанням чого-небудь. — Час не жде, Дмитре Івановичу. Давайте мені, якщо знайдеться, такого-сякого інструменту: напильничка, тисочків. Мені б одну штуковину полагодити… (О. Сизоненко); До царя тут Змій озвався: — Якщо вгадувать ти взявся, вгадуй, царю, час не жде, Бачиш — сонечко вже де! (Л. Первомайський). час проби́в чого. Настав момент, що є початком чого-небудь. Вірили (військовополонені) вже, що час нашого повороту до активної збройної боротьби з ворогом таки проб’є і що він уже не за горами (В. Козаченко).... смотреть

ЧАС

час сущ., м., употр. наиб. часто Морфология: (нет) чего? ча́са и часа́, чему? ча́су, (вижу) что? ча́с, чем? ча́сом, о чём? о ча́се, о чём? о часу́; м... смотреть

ЧАС

м.hora f (в разн. знач.)двенадцать часов дня — las doce del día, el mediodíaкоторый час? — ¿qué hora es?в котором часу? — ¿a qué hora?через час — dentr... смотреть

ЧАС

ЧАС м. время, времена, година, пора; | досуг, свобода от дел; | пора, срок, удобное к чему время. Лихой час настал. Я тем часом схожу в лавки. Много часу у Бога впереди, времени. Будет час, да не будет нас. В добрый час, в благовещенский, пожеланье. Часу нет, южн. досугу. Всему свой час, пора, срок. Не в час пришел. | Час, мера времени, 60 минут, по 24 часа на сутки. Который час? "Пять било, шестой". Час обеда, пора. Роковой, последний, смертный час. Твой час пришел, смертный или роковой. В добрый час, желаю счастья на что. Ушел на часок, да и в добрый часок, и пропал. Сейчас, тотчас, теперь, немедля, часом перм. новг. Часом сходи по воду! Он часом был тут. Такие люди и сейчас есть, моск. налицо, найдутся. Подчас, иногда. При часе, в иную пору, время. На час, на часик, на часок, на короткое время. Он на часу будет. Она ходит на часу, должна родить. Стоять на часах, на притине, быть часовым. Ждем с часу на час. Отчасу не легче! До часу, до сроку. За часом дело, за досугом. С час, около; битый час, слишком. Часом очком, арх. живо, скоро, мигом. Час-от пришел, приду, вологодск. сейчас. Не по часу беседа, некстати. Часок-другой куда ни шел, нет спеху. Учитель ходит по часам, плата за час. Извозчик взят по часам, на часы. Адмиральский час (Петр I), полдень, пора пить водку. Который час? - "Ячный (овсяный) квас". Котора минута? - "И ковшик тута". Котора четверть? - "Изволь хоть и черпать". Который час? - "Первый после давешнего". Ранний час на работу. Был бы дружок, найдется (найдем) и часок. Час придет и пору приведет. Кто по годам, а мы по часам. Не по дням, по часам. Неровен час - всяко бывает. Часом пашня не опоздана. Часом не нажиться. Часом моря не переедешь. Часом опоздано, годом не поверстаешь. На час ума не стало, а на век дураком прослыл! Калиф на час. Весною сутки мочит, а час сушит. Не всяк злодей, кто часом лих. Русский час - все сейчас. Русский час долог. В русский час много воды утечет (сейчас). Русский час - со днем тридцать (а немецкому и конца нет). Подожди с московский час. До часу (до поры) и кувшин по воду ходит. Час его ударил (приспел). Который час ударит, тот и сосчитаем. Хорош был человек, да после смерти часу не жил. Под злой час, под недобрый. Переспей благой час (говорят торопливому). В добрый час молвить, в худой помолчать. Во святой час, да в архангельский! Не в добрый час! Взял на час, да и в добрый час! Первый час, а матушка с милостынькой не бывала! насмешка над щеголем, который часто вынимает часы. Часы м. мн. снаряд, показывающий делянки суток: часы, минуты, иногда и секунды. Часы стенные, башенные, столовые, карманные; астрономические или морские, хронометр; солнечные, песочные и пр. Солнечные часы показывают истинное время, а прочие - среднее. Мои часы уходят, а ваши отстали. Часы на стене, а время на спине. Стучит, гремит, вертится, ничего не боится, считает наш век, а сам не человек? часы. Двое стоят, двое ходят, двое промеж них часы стерегут (небо и земля, солнце и луна, день и ночь). | Часы, срок, какой солдат бессменно выстаивает на карауле под ружьем. Стоять на часах. Смениться с часов. Вызывай на часы! | Церк. первый, третий, шестой и девятый часы от восхода солнца, в кои древние христиане сходились на молитву; церковь соединила псалмы, стихи и молитвы первого часа с утренею, третьего и шестого - с литургиею, девятого - с вечернею. Служить часы. Часы великопостные, чтение установленных псалмов, стихов и молитв. Часы царские служатся в навечерие Рождества и Богоявленья, после утрени и в великий пяток. Часовой, к часу, часам относящ. Часовое дело, час работы. Часовая стрелка и минутная. Часовой бой. Часовой человек, неровный нравом, переменчивый. Вечное дело (женитьба), не часовое. | Часовой м. солдат, стоящий на часах, на карауле. Часовой летом зной, зимой стужу стережет. Часовник, часослов, книга с церковными часами, с полунощницей, утреней и вечерней. Украв часослов, да: услыши, Господи, молитву мою! | Часовник стар. часовщик, часовой мастер. Часовщица, или жена его, или сама мастерица. Часовщиков, часовщицын, что лично их. Часовщичий, к ним относящ. Часовщичье мастерство. Часовня ж. часовенка, молитвенный дом, храмик без алтаря, где можно только служить часы (не литургию); | отдельное маленькое строенье или пристрой, с иконами и лампадой; часовни этого рода ставятся в виде памятника, или на распутьях, на родниках, или над престолом бывшей церкви. | Костр. кивот, киот, или поставец, полочка с образами; | образная. Часовенный, к часовне относящ.; | сущ. раскольник. Часовка, часовочка, отделенье мотка ниток, пасма, чисменка; | каждый намот, пласт, слой ниток на клубке. Часить ниж. благовестить во время часов, перед литургиею. Никак уж часят? | Ряз. переводить колокола, благовестить поочередно во все колокола, порознь, в престольный праздник церкви. | Твер. более почасить, ждать, обождать, повременить. Часить-то некогда мне. Часовать, пробыть где недолго, часами. Не век вековать, а час часовать. Час часовать, не год годовать, можно. | Вост. доживать век часами, быть при смерти, отходить, умирать, быть при издыхании. Я застал его, уж он часует. Часобои ж. мн. стар. часы с боем, боевые. Часозвон, то же. Постави владыка Евфимий часозвон. <br><br><br>... смотреть

ЧАС

м. в разн. знач.heure fдвенадцать часов дня — midi mдвенадцать часов ночи — minuit mчас дня — une heure de l'après-midiчас ночи — une heure du matinв т... смотреть

ЧАС

ЧАС часа (разг. часу) и часа, о часе, в часе и в часу, мн. ы, м. 1. часа (часа обл.). время, пора, момент. Всему свой час. Делу время, потехе час (т. е. всему свое время). Пословица. В час сказать, в другой промолчать. Поговорка. В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час. Крылов. Торг слажен, и с того ж часа вступила в караул лиса. Крылов. Василий Иванович в эти часы отдыхал в театре. А. Н. Толстой. В этот, час дня никогда не завтракали. Тургенев. как я любил твои (моря) отзывы... и тишину в вечерний час, и своенравные порывы. Пушкин. В час ночной, ужасный час, когда гроза пугала вас,...я убежал. Лермонтов. Помните ль тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела? Пушкин. В тот страшный час вы поступили благородно. Пушкин. || преимущ. мн., чего или какой. То же, как определенное на что-н., свойственное чему-н. время. часы занятий. Приемные часы. часы отдыха. Любил в часы досуга театр, особенно балет. Некрасов. Есть у воды своя пора: часы прилива, часы отлива. Маяковский. || только ед., чего и без доп. То же, как назначенный, определенный Срок (ритор.). И час настал, и ты ушла из дому. Блок. Час судьбы его приспел. Жуковский. Час моей воли пришел: не хочу учиться, хочу жениться. Фонвизин. Ужели близок час свиданья. Баратынский. Час расплаты. 2. (часа, в часе) только ед., со словом "последний" и без него (часто употр. с глаг. "пробить", "ударить"). Смерть (ритор.). Настал мой последний час. Мы все сойдем под вечны своды - и чей-нибудь уж близок час. Пушкин. Так двадцать лет подвижничества цепи носила ты, пока твой час пробил. Некрасов. Но слишком рано твой ударил час. Некрасов. когда пробьет последний час природы... Тютчев. 3. только ед., со словами "добрый" или "худой", "недобрый", а также без них (в том же знач., что со словом "добрый"). Счастливое или несчастное время, момент (употр. в нек-рых выражениях, восходящих к астрономическим поверьям о предопределенных роком счастливых и несчастных днях,часах; ср. звезда в 3 знач.). В добрый час (пожелание благополучия при отправлении в путь или при каком-н. 8. только мн. Срок дежурства, стояния на карауле (воен.). Стоять на часах. Смениться с часов. 9. преимущ. мн. Церковная служба у православных христиан, а также молитвы, читаемые за этой службой. Завтра к часам ударят в восьмом часу. Чехов. Дьячок глухим, неразборчивым тенором читал часы. Чехов. Адмиральский час (шутл.) - время выпить и закусить. (От времен Петра I, когда заседания адмиралтейств-коллегий оканчивались в 11 ч. утра, и наступало время обеда.) Который час? (разг.) - сколько времени? На час (ирон.) - на короткое время, временно. "Рыцарь на час" (заглавие стихотворения Некрасова). Калиф на час. Не по дням, а по часам (разг.) - очень быстро, скоро. Печать должна расти не по дням, а по часам, - это самое острое и самое сильное оружие нашей партии. Сталин. И растет ребенок там не по дням, а по часам. Пушкин. Неровён час - см. неровный. С часу на час (о чем-н. ожидаемом) - каждую минуту, в самое ближайшее время. С часу на час может разразиться гроза. Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. Чехов.С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Пушкин.Час от часу (часу без удар.) - с каждым проходящим часом (для обозначения постепенности усиления или ослабления степени чего-н.). Час от часу опасность и труды становятся опасней и труднее. Пушкин.<br><br><br>... смотреть

ЧАС

saat* * * м, врз saatсде́лаю за час — bir saatte yaparımза час до отъе́зда — gitmeden bir saat önceчерез час — bir saat sonraон звони́т (по телефо́ну) ... смотреть

ЧАС

-у, ч. 1) філос. Одна з основних об'єктивних форм існування матерії, яка виявляється в тривалості буття. 2) Тривалість існування явищ і предметів, яка... смотреть

ЧАС

м1) Stunde f через час — in einer Stunde; eine Stunde darauf (час спустя)за три часа (в течение трех часов) — in drei Stunden, im Laufe von drei Stunde... смотреть

ЧАС

водяные Ч. были изобретены в Египте еще до 1500 до н.э. и впослед. подвергались технич. усовершенств. с целью уточнения соотв. их хода принятой системе отсчета времени. Проблема состояла в том, что примерно постоян. сток воды из во-дяного сосуда не соотв. различ. продолжительности суточ. часов в разное время года, что заставляло днем уменьшать, а ночью увеличивать диаметр сто-ка (антич. час составлял 1/12 часть светлого и соотв. темного времени суток, всего 24 часа). В водяных Ч. редко использовалась часовая шкала, нанес. непосредств. на водяной бак. В усовершенств. Ктесибием водяных Ч. время на часовой шкале указывала стрелка, соед. с поплавком в баке. Конструкция Ктесибия позволила избежать сложного процесса регулирования стока. В этой системе водяных Ч. при постоянном стоке воды применялся выгравиров. на поворотном цилиндре циферблат с изменяющ. расст. между соотв. суточным часам окружностями. Для установки Ч. на нужный день достаточно было повернуть цифеблат так, чтобы стрелка совпала с нанес. на цилиндр датой. Существовали также водяные Ч. с непосредств. указанием времени, в к-рых поплавок, поднимаемый в водяном баке притоком воды, выталкивал вверх зубчатую рейку, сообщ. круговое движение соед. с располож. перед циферблатом стрелкой зубчатом колесу вплоть до наполнения бака. В обществ. местах повсеместно устанавл. сол-нечные Ч., иногда комбинировавш. для сличения показаний с водяными. Нередко добавлялись также календарь и флюгер, как, напр., в постр. Андроником Киррским в Афинах Башне ветров. Платон изобрел будильник, отмечавший начало дня свистком. Вечером Ч. наполнялись точно отмер. кол-вом воды, к-рая по каплям стекала в сосуд и к моменту восхода солнца достигала рычага, срабатывавш. как реле. Реле открывало путь воде, мгновенно стекавшей в наполн. воздухом емкость; вытесн. воздух с силой выходил через язычковый свисток и производил звук. В кач-ве Ч. с боем использов. восковые свечи с вплавл. в них на необходимом расст. друг от друга металлич. шарами. По мере сгорания свечи шары выпадали и ударялись о металлич. поднос. В греч. суде функции, сходные с совр. шахматными Ч., исполняли водяные Ч. с прерываемым ходом — клепсидра (греч. — крадущая воду). Клепсидра отсчитывала огранич. законом для каждой стороны процесса время выступления на суде. Вместо карманных часов в античности использовались дорожные солнечные Ч. Герофил изобрел Ч. для измерения пульса, позволившие ему точно измерять пульс больного. В позднеантич. эпоху пользовались успехом механич. Ч. с движущ. фигурками танцоров или воинов. Описание постр. ок. 500 н.э. в Газе (Палестина) механич. Ч. имеется у Прокопия.... смотреть

ЧАС

1) [一]小时 [yī]xiǎoshí, [一个]钟头 [yīge] zhōngtóuчетверть часа - 一刻钟полтора часа - 一个半钟头опоздать на два часа - 迟到两个钟头2) (время по часам) 点钟 diǎnzhōngв пять ... смотреть

ЧАС

м. в разн. знач. heure f двенадцать часов дня — midi m двенадцать часов ночи — minuit m час дня — une heure de l'après-midi час ночи — une heure du ma... смотреть

ЧАС

I. В новозаветный период как день, так и ночь делили на 12 Ч., т.е. 12 Ч. от восхода солнца до заката (ср. Ин 11:9) и 12 от заката до следующего восход... смотреть

ЧАС

-у, ч. 1》 філос. Одна з основних об'єктивних форм існування матерії, яка виявляється в тривалості буття.2》 Тривалість існування явищ і предметів, ... смотреть

ЧАС

час быстротечный (Балтрушайтис); заветный (Бальмонт); крылатый (Балтрушайтис); убегающий (Бальмонт) Эпитеты литературной русской речи. — М: Поставщик ... смотреть

ЧАС

ЧАС, часа (часу) и (с колич. числит.) часа, часу, предл. о часе, в часеи в часу, мн. -ы, -ов, м. 1. (часа; при колич. числит, часа, в часе).Промежуток времени, равный 60 минутам, одна двадцать четвертая часть суток.Прошел целый ч. Опоздать на ч., на два часа. Расти не по дням, а по часам(онень быстро). Часами ожидать кого-н. (очень долго). 2. (в часу; приколич. числит. часа, при порядк. и при опущении "одного" - часа). Одна такаячасть суток сроком в 60 минут, исчисляемая от полудня или полуночи. Ч. ночи.Который ч.? (сколько времени?). Два часа дня. До часу дня. В первом часу.3.(часа; при колич. числит. часа; на часе). Промежуток времени (45 или 50минут), отводимый на урок, лекцию. Академический ч. На первом часе (т. е. напервом уроке или лекции). Оплата лекций по часам. 4. (часа). Пора, время(высок.). 1 розный ч. воины. Настанет ч. расплаты. Вечерний ч. Насталпоследний ч. (о смерти). Пробил ( или пробил) чей-н. ч. (пришел конец кому-нили наступило время, срок чему-н.). Бьет ч. чего-н. (перен.: наступаетвремя, срок чего-н.). 5. обычно мн. Время, предназначенное для чего-н. Часызанятий. Ч. досуга. Приемные часы. Тихий ч. (время послеобеденного отдыха вдетских, лечебных учреждениях, санаториях). * В добрый час! - пожеланиеудачи. На часах (стоять), на часы (стать) - в карауле, в караул. С часу начас - в самое одижайшее время. Час от часу и час от часу - с каждымпроходящим часом. Беспокойство растет час от часу. Час от часу не легче(разг.) - о появлении все новых неприятностей, трудностей. Не ровен час(прост.) - выражение опасения, возможности чего-н. нежелательного,неприятного. Не ровен час опоздаем. )) уменьш. часик, -а, м. (к 1 знач.) ичасок, -ска, м. (к 1 знач.). II прил. часовой, -ая, -ое (к 1, 2 и 3 знач.).Ч, пояс (один из двадцати четырех поясов, разделяющих поверхность Земли,занимающих каждый 15# по долготе и во времени последовательно отличающихсядруг от друга на 1 час). Ч. перерыв. Часовая оплата (по часам). Ч. поезд(отходящий или прибывающий в час дня, ночи),... смотреть

ЧАС

ЧАС, часа (часу) и (с колич. числит.) часа, часу, предл. о часе, в часе и в часу, мн. -ы, -ов, м. 1. (часа; при колич. числит, часа, в часе). Промежуток времени, равный 60 минутам, одна двадцать четвёртая часть суток. Прошел целый час Опоздать на час, на два часа. Расти не по дням, а по часам (онень быстро). Часами ожидать кого-нибудь (очень долго). 2. (в часу; при колич. числит. часа, при порядк. и при опущении “одного” — часа). Одна такая часть суток сроком в 60 минут, исчисляемая от полудня или полуночи. Час ночи. Который час? (сколько времени?). Два часа дня. До часу дня. В первом часу. 3.(часа; при колич. числит. часа; на часе). Промежуток времени (45 или 50 минут), отводимый на урок, лекцию. Академический час На первом часе (т. е. на первом уроке или лекции). Оплата лекций по часам. 4. (часа). Пора, время (высок.). 1 розный час воины. Настанет час расплаты. Вечерний час Настал последний час (о смерти). Пробил ( или пробил) чей-нибудь час (пришёл конец кому-н или наступило время, срок чему-нибудь). Бьёт час чего-нибудь (перен.: наступает время, срок чего-нибудь). 5. обычно мн. Время, предназначенное для чего-нибудь Часы занятий. Час досуга. Приёмные часы. Тихий час (время послеобеденного отдыха в детских, лечебных учреждениях, санаториях). В добрый час! — пожелание удачи. На часах (стоять), на часы (стать) - в карауле, в караул. С часу на час — в самое одижайшее время. Час от часу и час от часу — с каждым проходящим часом. Беспокойство растёт час от часу. Час от часу не легче (разговорное) — о появлении всё новых неприятностей, трудностей. Не ровён час (прост.) — выражение опасения, возможности чего-нибудь нежелательного, неприятного. Не ровён час опоздаем. )) уменьш. часик, -а, м. (к 1 значение) и часок, -ска, м. (к 1 значение). || прилагательное часовой, -ая, -ое (к 1, 2 и 3 значение). Ч, пояс (один из двадцати четырёх поясов, разделяющих поверхность Земли, занимающих каждый 15° по долготе и во времени последовательно отличающихся друг от друга на 1 час). Ч. перерыв. Часовая оплата (по часам). Ч. поезд (отходящий или прибывающий в час дня, ночи),... смотреть

ЧАС

м. 1) ora f двенадцать часов дня / ночи — mezzogiorno m / mezzanotte f, ore zero в час дня — all'una (del pomeriggio) в три часа утра (пополудни) — alle tre del mattino / pomeridiane в тот час — a quell'ora уже четыре часа — sono già le quattro четвертый час — sono le tre passate который час? — che ora è, che ore sono? спросить, который час — chiedere l'ora опоздать на час — (ri)tardare di un'ora в двух часах езды от города — a due ore dalla città два часа ходьбы — due ore di cammino со скоростью сто километров в час — a cento (chilometri) all'ora 2) (время) ora f, tempo поздний час — ora tarda приемные часы — ore d'ufficio / di ricevimento служебные часы — ore / orario d'ufficio в свободные часы — nelle ore di ozio, nelle ore libere в свой час разг. — a suo tempo 3) мн.воен. стоять на часах уст. — star di sentinella / vedetta, montare la guardia •• всему свой час — a tutto il suo tempo, ogni cosa a suo tempo час пробил! разг. — è giunta / suonata l'ora! час расплаты перен. — (l'ora della) resa dei conti адмиральский час — ora del pranzo, l'ora canonica битый час — un'ora buona комендантский час — coprifuoco последний / смертный час — l'ora suprema тихий / мертвый час — ore di riposo, ora morta (dopo il pranzo nelle case di cura, ospedali, ecc) часы пик — ore di punta час в час — puntualmente, nell'ora (pre)fissa в добрый час! — alla buonora!; buon viaggio! (при отъезде) до того часа — finora, fino a quell'ora не по дням, а по часам — a vista, sotto gli occhi, molto rapidamente ребенок рос не по дням, а по часам — il bambino cresceva a vista d'occhio не ровен час — non si sa mai, tutto può essere / succedere по часам — all'ora fissata сей же час — immediatamente, subito тем часом — nel frattempo, è intanto в час час по чайной ложке — col contagocce, a sospiri час от часу не легче — di male in peggio; peggio che andare di notte Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы... смотреть

ЧАС

час, час, ~а (~у) и (с колич. числит.) ~а, ~у, предл. п. о ~е, в ~е и в ~у, мн. ч. -ы, -ов, м.1. (~а; при колич. числит. ~а, в ~е). Промежуток времени,... смотреть

ЧАС

час м.1. (отрезок времени) hour полтора часа — an hour and a half через час — in an hour это потребует часа времени — it will take an hour с час — abo... смотреть

ЧАС

Ć сущ см. _Приложение IIч́а́самн.часы́часо́в́два, три, четыре, полтора, четверть часа́ (см. также ряд, час, шар I);с ча́су на ча́с (с каждым часом);в ... смотреть

ЧАС

ім time; (роботи) hours; (епоха) age; epoch; era; times • витримати випробування часом to stand the test of time • економити ~ to save time • мати (дуже) мало часу to be (hard) pressed for time • до теперішнього часу so far; until now; up to the present • з незапам'ятних часів (здавна, з правіку) from time immemorial • з цього часу henceforth; thereafter • з часом with the lapse of time • з часом (з плином часу) in the course of time • на деякий ~ for a while • на певний ~ for a certain time • у відповідний ~ in due course (time) • у встановлений ~ at a fixed (stated) time • у даний ~ at present; at the present moment • у дусі часу in the spirit of the times • у мирний ~ in peacetime • у нічний ~ at night • у той же (самий) ~ at the same time • у той ~ як (тоді як) whereas; while • весь ~ all the time; continually • відставання у часі time lag • найближчим часом at the earliest possible date • останнім часом lately; of late; recently • проміжок часу space of time • протягом прийнятного часу within a reasonable time • тим часом in the interim; meanwhile • узгодження в часі timing • ~ використання usage time • ~ відправлення (поїзда тощо) departure time; time of departure • ~ від часу from time to time; occasionally; periodically • ~ на завантаження loading time; time for loading • ~ обслуговування service time • ~ повної амортизації life span • ~ прибуття (поїзда тощо) arrival time; time of arrival • ~ роботи hours of work; working time • ~ руху за розкладом scheduled running time • ~ стоянки lay days (time) • ~, що минув elapsed time • вільний ~ free (leisure, spare) time • допоміжний ~ (простій) dead time • календарний ~ calendar time • неробочий ~ free time; off hours (time) • нормативний ~ base (standard) time • понаднормовий ~ overtime • розрахований у часі timed • середній ~ average (mean) time... смотреть

ЧАС

час — тривалість існування явищ і предметів, яка вимірюється століттями, роками, місяцями, годинами, хвилинами і т. ін.; здавна зоряне небо було своєрідним годинником (звідси зо́ряний час — тривалість, яка визначається періодом обертання Землі навколо своєї осі відносно зірок); розрізняли «добрий» і «поганий» час; вважалося, що «добрий» час приносить людині здоров’я, щастя, багатство, успіх (тому бажають на прощання — «в добрий час»), а «поганий» («недобрий») час — хвороби, невдачу, біду (кажуть: «Зустрілись ми в недобрий час», коли зустріч не принесла бажаних наслідків); магічні обряди (ворожіння, передбачення) мали бути заради успіху приурочені до дат «доброго» часу — «першого дня», початку (року, весни і т. ін.), до найважливіших днів календаря тощо; для всякої справи також вибирали «добрий» час як запоруку успіху якогось почину (сівби, жнив, вигону худоби на пасовисько, спорудження дому, сватання); життєву долю людини може, за повір’ями, визначити час народження (у неділю — щасливий, бо день воскреслого сонця; у суботу — провидець, бо має здатність бачити нечисту силу, упирів); народженому восени не дозволялося колоти дрова, це мали робити ті, хто народився навесні; про безталанного кажуть: «Без часу вродився, без часу й загине»; тонко відчуваючи тривалість буття, народ-філософ влучно зауважує: «Все добре у свій час», «Всякому овочеві свій час», «Згаяного часу і конем не доженеш», «Настане час — не стане й нас», «Час платить, час і тратить», «Час пече хліб». Час-година упливає, Страшний суд ся наближає (П. Чубинський); Пусти мене, отамане, хоч на час додому (пісня). Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 635-636.... смотреть

ЧАС

• óra • время дня napszak* * *м1) óra кото́рый час? — hány óra (van)?в кото́ром часу́? — hány órakor?в час дня — (déli) egy órakorво второ́м часу́ — eg... смотреть

ЧАС

час :◊ да́рмо час га́яти пустувати, проводити час за пустою розмовою (Франко) ◊ за часів найясні́шого па́на → "пан" ◊ зиска́ти на ча́сі виграти час; відтермінувати подію (ст): – Ура! – крикнули всі. Я кричав, як навіжений, бо думав: треба зискати на часі (Селепко) ◊ зуб ча́су́ тривалий час (ст): Снідав у Мелянії. Трохи мені шкода, що мушу її покидати, але я сподіваюся, що зуб часу висушить її сльози і з часом навіть ця рана поросте зеленою травою. Я вирішив писати воєнний щоденник. Я завжди хотів писати багато, бо люблю мистецтво. Але Мелянія не давала. Тепер буду мати змогу пером заспокоювати свої пристрасті (Селепко)||кавалок часу, шмат часу ◊ кава́лок ча́су́ = зуб ча́су́ (м, ср, ст) ◊ се тепе́р \ на ча́сі це \ актуально (Франко) (ст) ◊ тим ча́сом форма прощання; до побачення, прощавай (ст)|| = наразі ◊ шма́т ча́су́ = зуб ча́су́ (м, ср, ст) ♦ все добре в свій час кожне діло треба робити у відповідний час (Франко) ♦ и́нші часи́, и́нші клопоти проблеми є завжди (Франко) ♦ час за ча́сом мина́є про швидкоплинність часу (Франко) ♦ час не чека́є час не зупиняється (Франко) ♦ час пра́вду пока́же (Франко) ♦ час все переможе (Франко) ♦ час усього навчи́т досвід приходить із часом (Франко) ♦ ще час з козами на я́рмарок із цим краще почекати (Франко) ♦ часом і ду́рень правду скаже правду може сказати кожен (Франко)... смотреть

ЧАС

м. 1. (отрезок времени) саат; полтора часа бир жарым саат; опоздать на час бир саатка кечигүү; ехать со скоростью сто километров в час ар саатына жүз километр ылдамдык менен жүрүү; двенадцать часов саат он эки; двенадцать часов ночи түнкү саат он эки; два часа дня күндүзгү саат эки; час дня күндүзгү саат бир; в час ночи түнкү саат бирде; в три часа утра эртең мененки саат үчтө; который час? саат нече?; 2. (время, пора) саат, убакыт, мезгил, маал (бир нерсеге арналган убакыт); приёмные часы кабыл алуу сааты; служебные часы кызмат убактысы; час обеда түшкү тамак же обед ичүү убагы, обед маалы; час отдыха дем алуу сааты (убагы); академический час окуу сааты, академиялык саат; вечерний час кечки маал, кечки убакыт; с часу на час мына эми, азыр эле (келет, болот); час от часу не легче разг. оңолот десе, кайта ойрону чыга берет экен (улам кырсык баса берет экен); битый час разг. толук бир саат, бүт бир саат; неровен час разг. не бар, не жок (эмне болуп кетерин ким билсин); в добрый час жол болсун, иш оңолсун, кайырдуу болсун; стоять на часах кароолдо туруу, часовой болуп туруу; расти не по дням, а по часам разг. күн сайын эмес, саат сайын өсүү; абдан бат өсүү; пробил час кого-чего-л. бирөөнүн же эмнениндир акыркы мезгили келип жетти; жок болор, жоюлар убакты келип жетти.... смотреть

ЧАС

час = м. 1. (60 минут) hour, в час (in) an hour, за час до an hour before; в течение часа for an hour; на час for an hour; на два часа for two hours; с час (for) about an hour; через час in an hour; (с промежутками в один час) every hour; целыми часами for hours, by the hour; 2. (время по часам) : теперь час, два часа, пять часов it is one, two, five (o`clock); в час, два часа, пять часов at one, two, five (o`clock); который час? what is the time?; what time is it?; в котором часу? what time?, when?, at what time?; до которого часа? till when?; (теперь) первый, второй, третий и т. д. час it is past twelve, one, two, etc. ; 3. (время, пора) time, hour; (время, отводимое на урок) period; час отдыха rest-hour; обеденный час lunch-time, lunch hour; служебные часы office-hours; часы занятий working hours; часы досуга leisure-time sg. , leisure-hours; дневные часы the day(-time) sg. , ночные часы the night(-hours); часы простоя idle hours; сверхурочные часы overtime hours; 4. стоять на часах be* on sentry duty; час от часу with every hour; час от часу не легче! things are going from bad to worse; не в добрый час in an evil hour; с часу на час 1) any moment; 2) (с каждым часом) hourly; по часам dead on time; звёздный час finest hours; moment of glory; heyday. <br><br><br>... смотреть

ЧАС

часм в разн. знач. ἡ ῶρα: который ~? τί ὠρα εἶναι;· двенадцать ~ов дня τό μεσημέρι· двенадцать ~ов ночи τά μεσάνυχτα· ~ ночи μιά μετά τά μεσάνυχτα· в пять ~ов утра στίς πέντε ἡ ὠρα τό πρωί· в два ~а дия στίς δύο τό ἀπόγευμα· четверть ~а τό τέταρτον τής ὠρας· три четверти ~а τρία τέταρτα τής ὠρας· целых два ~а разг δυό ὁλόκληρες ὠρες· каждые два ~а κάθε δύο ὠρες· за ~ до... μιά ὠρα πρίν...· ~ обеда ἡ ὠρα τοῦ φαγητοὔ· ~ы отдыха ἡ ὠρα τής ἀνάπαυσης· свободные ~ы οἱ ἐλεύθερες ὠρες· ~ы работы (занятий) οἱ ὠρες τής ἐργασίας (τών μαθημάτων)· приемные ~ώ ἡ ὠρα ἐπίσκεψης· неурочный ~ ἡ ἀκατάλληλη ὠρα· опоздать на ~ ἀργώ μιά ὠρα· ехать со скоростью сто км в ~ τρέχω μέ ταχύτητα ἐκατό χιλιόμετρα τήν ὠρα· ждать ~ами περιμένω ὠρες ὁλόκληρες· ◊ битый ~ μιαν ὁλόκληρη ὠρα· академический ~ ἡ ἀκαδημαϊκή ὠρα· комендантский ~ ἡ ἀπαγόρευση τής κυκλοφορίας τή νύχτα· ~ы пик οἱ ὠρες τοῦ συνωστισμού· стоять на ~ах воен. εἶμαι φρουρά, φυλάω σκοπός· с ~у на ~ а) (в ближайшее время) ὅπου νάναι, ἀπό στιγμή σέ στιγμή, б) (с каждым часом) ἀπό ὠρα σέ ὠρα, ὁλοένα καί· в добрый ~Ι ὠρα καλή!, στό καλό!· не ровен ~... δέν ξέρεις τί γίνεται.., ~ пробил σήμανε ἡ ὠρα· не по дням, а по ~ам ὄχι μέ τίς ἡμέρες ἀλλα μέ τίς ὠρες· через ~ по чайной ложке μέ τό σταγονόμετρο.... смотреть

ЧАС

час род. п. -а, часы́ мн., укр. час "время, погода", ча́сом "иногда", блр. час "время", ча́сом "иногда", др.-русск. часъ, ст.-слав. часъ ὥρα (Супр.), б... смотреть

ЧАС

род. п. -а, часы мн., укр. час "время, погода", часом "иногда", блр. час "время", часом "иногда", др.-русск. часъ, ст.-слав. часъ (Супр.), болг. час "час", сербохорв. час "мгновение", часом "мгновенно", словен. cas, род. п. casа "время", чеш., слвц. cаs, польск. сzаs, в.-луж. cаs, н.-луж. саs.Праслав. cаsъ (из *kes-) родственно др.-прусск. kisman вин. п. ед. ч. "время, минута" (из *kesman), алб. kоhе (*kesa) "время, погода"; см. Г. Майер, Alb. Wb. 194; Alb. Stud. 3, 62; Педерсен, IF 5, 45; KZ 36, 279; Бернекер I, 137; Траутман, ВSW 131; Мейе – Вайан 89, 121. Далее пытались связать с чаять; см. Лескин (Bildg. 424), Бецценбергер (GGA, 1874, 1242), Зубатый (AfslPh 16, 386), против чего см. возражения Иокля (Мel. Реdеrsеn 159 и сл.). В отличие от названных ученых праслав. cаsъ сближается Махеком (ZfslPh 18, 21) с сербохорв. касати, словен. kasati "бежать", лтш. kuost, kuosu "спешить", нем. hasten "торопиться", Наst "поспешность", а также с чесать. О развитии значения ст.-слав. слова см. Львов, КСИС, 25, 1958, стр. 45 и сл. Г. Якобсон ("Scando-Slavica", 4, 1958, стр. 286 и сл.) восстанавливает первонач. знач. "нарезка", относя сюда же слово коса. – Т.... смотреть

ЧАС

— в общеизвестном смысле, как 1/24 часть суток, вошел в обиход только в 4 в. по-РХ, хотя впервые упоминается в Дан.4:16 . В древности было известно дел... смотреть

ЧАС

час битый час, в добрый час, взять терпенья на час, пробил последний час, часы.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений.- под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари,1999. час время, пора, минута, момент, миг; время, часы; период, часочек, дни, часик, отрезок времени, часок, полоса Словарь русских синонимов. час см. время Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык.З. Е. Александрова.2011. час сущ. 1. • время • пора • часы отрезок времени, предназначенный для определенной деятельности) 2. • время • пора • минута • момент • миг момент совершения действия) Словарь русских синонимов. Контекст 5.0 — Информатик.2012. час сущ., кол-во синонимов: 16 • агач (4) • время (63) • година (6) • дни (16) • доба (6) • момент (51) • отрезок времени (10) • период (95) • политчас (1) • полоса (98) • пора (41) • часик (3) • часина (1) • часок (3) • часочек (3) • часы (37) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы... смотреть

ЧАС

ЧАС. О времени, моменте; о периоде жизни (обычно чем-либо важном, знаменательном). Безмятежный, благодатный (устар.), блаженный (устар. поэт.), быстролетный (устар. поэт.), быстротечный (устар. поэт.), великий, веселый, гибельный, горестный, горький, грозный, губительный (устар.), добрый, долгожданный, достопамятный (устар.), досужий, жуткий, заветный, звездный, золотой (устар. поэт.), критический, лихой (нар.-поэт.), мирный, недобрый, незабвенный, незабываемый, неизбежимый (устар.), неизбежный, несчастливый, несчастный, отрадный, памятный, переломный, печальный, поворотный, последний, праздный, предсмертный, прощальный, радостный, райский (устар. поэт.), решающий, решительный, роковой, светлый, священный (устар. поэт.), скорбный, сладкий, сладостный, смертный, страдный, страшный, суровый, счастливый, тихий, томительный, торжественный, трагический, тревожный, трудный, тяжелый, тяжкий, угрожающий, ужасный, унылый, упоительный, урочный, хмурый, черный (нар.-поэт.), яркий. Бесталанный, задумчивый, мертвый, холодный.<br><br><br>... смотреть

ЧАС

(Дан.3:15 , Дан.4:16 , Мар.15:25 ,33,34, Деян.2:15 , Деян.23:23 , Иоан.11:9 ). Измерение времени по солнечным часам, именно по солнечной тени на часах,... смотреть

ЧАС

О времени, моменте; о периоде жизни (обычно чем-либо важном, знаменательном).Безмятежный, благодатный (устар.), блаженный (устар. поэт.), быстролетный (устар. поэт.), быстротечный (устар. поэт.), великий, веселый, гибельный, горестный, горький, грозный, губительный (устар.), добрый, долгожданный, достопамятный (устар.), досужий, жуткий, заветный, звездный, золотой (устар. поэт.), критический, лихой (нар.-поэт.), мирный, недобрый, незабвенный, незабываемый, неизбежимый (устар.), неизбежный, несчастливый, несчастный, отрадный, памятный, переломный, печальный, поворотный, последний, праздный, предсмертный, прощальный, радостный, райский (устар. поэт.), решающий, решительный, роковой, светлый, священный (устар. поэт.), скорбный, сладкий, сладостный, смертный, страдный, страшный, суровый, счастливый, тихий, томительный, торжественный, трагический, тревожный, трудный, тяжелый, тяжкий, угрожающий, ужасный, унылый, упоительный, урочный, хмурый, черный (нар.-поэт.), яркий. Бесталанный, задумчивый, мертвый, холодный.... смотреть

ЧАС

1) сущ. время; час, пора, рит. година (с определ.); промежуток (времени) (между двумя событиями) час від [од] часу — время от времени, от времени до времени; по временам час відпочинку — время [час] отдыха час кохання — пора любви брак часу — отсутствие свободного времени; разг. недосуг в давні часи, за давніх часів — в давние [далёкие, отдалённые] времена [в старину, встарь] з [від] того часу — с тех пор, с той поры до цього [сього] часу — до сих пор; до сей поры; до настоящего [сего] времени до часу — до поры, до времени за старих часів — в старое время, в старину, встарь з цього [сього] часу — с этих пор, с этой поры; книжн. отныне з часом — (постепенно) с течением времени, со временем іншим часом — в другое время смутні часи — ист. смутное время тим часом — (в знач. нар.) тем временем, между тем у [в] ті часи — в то время, в те времена ще є час — ещё есть время, время терпит я не маю часу — у меня нет времени, разг. мне недосуг 2) (в знач. безл. сказ.) пора 3) грам. время... смотреть

ЧАС

адмиральский часбитый часв добрый час!в недобрый часв свой часв час по ложкев час по столовой ложкев час по чайной ложкеделу время, потехе часделу врем... смотреть

ЧАС

час м 1. Stunde f c через час in einer Stunde; eine Stunde darauf (час спустя) за три часа (в течение трёх часов) in drei Stunden, im Laufe von drei Stunden около часа un|gefähr eine Stunde служебные часы Amts|stunden f pl приёмные часы Sprechstunde f в свободные часы in der Freizeit 2.: который час? wie spät ist es? в котором часу? um wieviel Uhr? пять часов es ist fünf (Uhr) час дня ein Uhr nachmittags час ночи ein Uhr nachts в двенадцать часов um zwölf Uhr в три часа утра um drei Uhr morgens с двух часов von zwei Uhr an а с часу на час von Stunde zu Stunde, stündlich час за часом Stunde um Stunde час от часу не легче! das wird ja immer schöner! (ирон.) в добрый час! gut Glück!, glückliche Reise! (счастливого пути) стоять на часах воен. Wache stehen* vi он растёт не по дням, а по часам er wächst zusehends<br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы </div><br><br>... смотреть

ЧАС

mtunti; kelloполтора часа — puolitoista tuntiaчерез час — tunnin kuluttuaкоторый час? — paljonko kello on?в котором часу? — mihin aikaan?уже пятый час ... смотреть

ЧАС

(ст.слав. – чаять, ждать) – астрономическое время в 1/24 часть суток, состоящая из 60 мин., 3600 секунд. Начало отсчета часов в сутках идет с полуночи до полуночи следующего дня. Когда-то «час» понимался очень широко – это был вообще отрезок времени, быстро проходящий: «время идет», «время бежит», «время несется». Отсюда в русском языке «сейчас» совсем не означает мгновенно, быстро. Иногда «час» означает очень короткие промежутки времени – «битый час», «час от часу не легче». «Час» употребляется в педагогике для создания и названия форм организации педагогического процесса: «Час игр», «Час мужества», «Час веселых затей» и т.д. В летних лагерях и санаториях есть «тихий час», т.е. время дневного отдыха и сна. В жизни горожан есть «час пик», обозначающий время наивысшего напряжения, наибольшей загруженности городского транспорта, везущего людей на работу и с работы.... смотреть

ЧАС

час, -а и -у; два (три, четыре)часа́; через четверть часа́; около ча́су (ча́са); ча́с о́т часу не легче; с ча́су на ча́с; вча́се езды; в первом часу́; ... смотреть

ЧАС

hour* * *час м.hour… в час — per hourпресс выдаё́т, напр. 10 загото́вок в час — the press turns out, e. g. , 10 blanks per hourналета́ть (столько-то)... смотреть

ЧАС

Iчас; вит часын — в пять часов;дас час рыт — десять часов вечера;куим час асылын — в три часа утра;кык час гӧгӧр — около двух часов;кымын часын? — в котором часу?час джын — полчаса;часӧн-джынйӧн — полтора часа;час-мӧд — часа два; час-другой;часысь дырджык — дольше часа;кадыс куим часлань матысмӧ — время подходит к трём часам;кык час тырмис лэбны — хватило два часа лёту;матысмӧ уджалан лун помасян час — приближается время окончания рабочего дня; рунӧма нёль час гӧгӧрын ушёл около четырёх часов; петны туйӧ вит час мысти — выехать через пять часов;час чӧж сёрнитны — беседовать в течение часа◊ Не часӧ шуны — диал. не к месту сказать;часыс тырӧма — час настал (соотв. наступила смерть) IIподожди; погоди, обожди разг.; час , воасны нин уджалысьяс — погоди, уже придут рабочие;час, ме ачым пырала — погоди, я сам зайду... смотреть

ЧАС

Общеслав. Скорее всего, суф. производное (суф. -с-, ср. голос) от чати, давшего позже чаять «ждать». Час исходно — «время». Аналогичное развитие, значе... смотреть

ЧАС

Час(Дан.3:15 , Дан.4:16 , Мар.15:25 ,33,34, Деян.2:15 , Деян.23:23 , Иоан.11:9 ). Измерение времени по солнечным часам, именно по солнечной тени на часах, издавна употреблялось в Вавилоне (Дан.4:16 ) и отсюда вероятно были заимствованы Ахазом солнечные часы (4Цар.20:9 ,12). О подразделении дня на часы в первый раз упоминается у ·пр. Даниила (Дан.3:15 , Дан.4:16 ,30, Дан.5:5 ). Ко времени Иисуса Христа день у Евреев уже делился на 12 часов, которые считались от восхода солнечного до заката. "Не двенадцать ли часов во дне?" сказал Господь, шествуя в Иудею для воскрешения Лазаря. Части дня делились на четыре трехчасовые части и назывались первым, третьим, шестым и девятым часом. Ночь также делилась на четыре ночные стражи (Деян.2:15 , Деян.3:2 , Деян.10:9 , Мат.14:15 , Мар.13:35 ).... смотреть

ЧАС

м. 1) (60 минут) Stunde f час тому назад — vor einer Stunde через час — 1) (по прошествии) in einer Stunde 2) (каждый час) jede Stunde в двух часах полета, езды (на машине) — zwei Flugstunden, Autostunden entfernt 2) (время по часам) Uhr f который (сейчас) час? — wie spät ist es? сейчас двенадцать часов дня — es ist jetzt Mittag {zwölf Uhr mittags} в котором часу? — um wieviel Uhr? в шесть часов — um sechs Uhr до которого часа {часу}...? — bis wann ...? до семи часов вечера — bis sieben Uhr abends 3) мн. ч. часы (время чего-л. или для чего-л.) — Zeit f, Stunden pl часы пик — Spitzen(belastungs)zeit f, Berufsverkehr m часы работы (магазина и т.п.) — Öffnungszeit f приемные часы — Sprechstunden pl (у врача, юриста и т.п.), Empfangszeit f (посетителей в учреждении).... смотреть

ЧАС

Древнерусское, старославянское – часъ.Общеславянское – casъ.Как исконное слово «час» употребляется с X–XI вв. Как старославянское (в значении «время», ... смотреть

ЧАС

1. (отрезок времени) сағат;- полтора часа бір жарым сағат: опоздать на час бір сағат кешігу ехать со скоростью сто километров в час сағатына жүз километр жылдамдықпен, шапшаңдықпен жүру;2. (время по часам) сағат;- двенадцать часов сағат он екі;- час дня күндізгі сағат бір3. (время, посвященное чему-л.) уақыт, мерзім;- приемные часы қабылдау уақыты, қабылдау сағаты;- час отдыха демалыс уақыты;- служебные часы қызмет уақыты4. (пора, время) мезгіл, кезең;- вечерний час кешкі мезгіл;-с часу на час әне-міне дегенше, тез арада, ең жақын уақыт ішінде;- час от часу не легче сағат өткен сайын оңай емес;- неровен час қалай боларын кім білсін, мертвый час тыныс сағаты, тынығып дем алатын уақыт;-қарбалас сәт... смотреть

ЧАС

Муж. гадзіна, в час, в два часа — у гадзіну, у дзве гадзіны, а першай, а другой гадзіне опоздать на час — спазніцца на гадзіну час, пара, в часы отдыха — у час адпачынку вечерний час — вячэрняя пара битый час — цэлая (добрая) гадзіна в добрый час — у добры час тихий час — ціхая гадзіна не по дням, а по часам — не па днях, а па гадзінах не ровён час — чаго добрага, чаго не бывае, хто яго ведае стоять на часах — стаяць на варце с часу на час — з гадзіны на гадзіну час от часу — з кожнай гадзінай час от часу не легче — чым далей, тым цяжэй через час по столовой ложке — праз гадзіну па сталовай лыжцы счастливые часов не наблюдают погов. — шчаслівыя на час не зважаюць калиф на час — каліф на гадзіну... смотреть

ЧАС

(ч, h), внесистемная ед. времени, равная 60 мин или 3600 секундам. В часовой мере принято выражать небесные координаты светил в астрономии: пря... смотреть

ЧАС

(2 м), Р. ча/са и (с колич. числит. 2, 3, 4) часа/, Пр. о ча/се, в часу/; мн. часы/, Р. часо/вСинонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезо... смотреть

ЧАС

м 1.сәгать (вакыт тур.); который час? сәгать ничә?; в котором часу? сәгать ничәдә?; сейчас два часа хәзер сәгать ике; в первом часу (сәгать) беренче киткәч; в течение часа бер сәгать эчендә 2.вакыт, мизгел, сәгать; вечерние часы кичке сәгатьләр; часы работы эш сәгатьләре △ в добрый час! хәерле сәгатьтә!; до этого (до сего) часа шушы вакытка (шушыңа) тикле; неровён час, опоздаем соңга калмагаек; по часам сәгатьләп; стоять на часах каравыл тору; с часу на час менә-менә (тиз арада); час от часу не легче торган саен кыенлаша... смотреть

ЧАС

сущ. (греч. καιρός) — время; (ὥρα) час.          (Прол. июн).         ... смотреть

ЧАС

мhora f••- академический час- смертный час- в добрый час- не в добрый час- час от часу не легче!- не ровен час- стоять на часах- расти не по дням, а по... смотреть

ЧАС

муж. гадзіна, жен.в час, в два часа — у гадзіну, у дзве гадзіны, а першай, а другой гадзінеопоздать на час — спазніцца на гадзіну час, род. часу муж.п... смотреть

ЧАС

числит. часа, часу, о часе, в часе и в часу) сущ.муж.множ. часы (ов)1. сехет (60 минут); прошло три часа вйҫӗ сехет йртрӗ; поезд опоздал на час поезд пӗр сехет юлса килчӗ; Который час? Миҫе сехет халӗ?2. (син. пора, время) вахат, тапхар; грозный час войны вӑ рҫӑн хӑрушӑ тапхӑрӗ; в вечерний час каҫхй вӑхӑтра; часы отдыха кану вахаче ♦ академический час вӗренӳ сехечӗ (40 е 45 минут); В добрый час! Чипер кайӑр!; с часу на час кӗҫвӗҫ... смотреть

ЧАС

1) Орфографическая запись слова: час2) Ударение в слове: ча`с3) Деление слова на слоги (перенос слова): час4) Фонетическая транскрипция слова час : [`а... смотреть

ЧАС

1) saatкоторый час? — saat qaç?без десяти час — on daqqadan (saat) bir2) (время, пора) vaqıt, zaman, saat, maal произн. маальчас обеда — üyle vaqtıв до... смотреть

ЧАС

Час, на час. Вчасно. Але пані Оксана ще не договорила, а продовжала: “Я мучу ся, аби обід був на час, а єму, недбайлиці, про те й не ду-ду" (Б., 1895, 8, 1); Позаяк я саме вже в Наугейм робила собі нотатки до “Ніоби’’, я обіцяла їх просьбу сповнити і вислати на час оповідання на конкурс (Коб., Листи, 152, 557); Замовленя з провінцій точно, дешево і на час (Б., 1909, рекл)// пол. na czas - вчасно.... смотреть

ЧАС

час, -а и (с колич. числит. 2, 3, 4) -'а, предл. п. в ч'асе и в час'у, мн. ч. -'ы, -'овСинонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок време... смотреть

ЧАС

I у філософії поняття, яке означає одну з основних (поряд з простором) форм буття матерії, атрибут матерії; в історії науки і філософії виникла дискусія про абсолютний (об'єктивний) чи відносний (суб'єктивний) характер ч. II граматична категорія дієслова, яка виражає відношення дії до моменту мовлення або до ін. дії; в укр. мові теперішній, минулий та майбутній ч.... смотреть

ЧАС

корень - ЧАС; нулевое окончание;Основа слова: ЧАСВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - ЧАС; ⏰Слово Час содержит следующие... смотреть

ЧАС

сущ. муж. рода60 минутгодина імен. жін. родусущ. муж. родапорачас -у

ЧАС

производная единица времени, обозначается ч. 1 ч = 1/24 сут = 60 мин = 3600 с. 1 ч ср. солнечного времени равен 1,02273791 ч звёздного времени. Синоним... смотреть

ЧАС

у граматичній стилістиці дієслівна категорія, що темпоральною семантикою і граматичними формами виражає часові відношення моменту мовлення з реальним часом, з подіями, з діячами, використовується як стилістичний засіб вираження відносного часу: теперішній історичний, описовий, художній, теперішній — майбутній тощо.... смотреть

ЧАС

час м. 1) Промежуток времени, равный шестидесяти минутам, одной двадцать четвертой части суток. 2) Определенный промежуток времени, отводимый на урок, лекцию и т.п. 3) Срок, мера времени в 60 минут, исчисляемая от полудня или от полуночи. 4) Время, пора, момент. 5) Время, предназначенное для чего-л.<br><br><br>... смотреть

ЧАС

ча́с, часы́, ча́са, часо́в, ча́су, часа́м, ча́с, часы́, ча́сом, часа́ми, ча́се, часа́х (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы... смотреть

ЧАС

час м η ώρα; два ~а δυο ώρες; полтора ~а μιάμιση ώρα; через ~ ύστερα από μια ώρα, σε μια ώρα; который ~? τι ώρα είναι; в ~ дня στη μία το μεσημέρι, στη μία η ώρα; в двенадцать ~ов дня στις δώδεκα η ώρα; в восемь ~ов вечера (утра) στις οχτώ το βράδυ (το πρωί)· за ~ до... μια ώρα πριν...... смотреть

ЧАС

м.1) час 2) уро́к, ле́кция 3) мгнове́ние, моме́нт у последнем часу — в после́днее мгнове́ние у згодан час — во́время у зао час — не во́время, в недо́брый час за тили час — мгнове́нно, ми́гом час то, час ово, час оно — то то, то э́то час овамо, час онамо — то туда́, то сюда́... смотреть

ЧАС

кратная единица времени, равная 60 мин, или 3600 с. 1 ч. среднего солнечного времени равен 1,02273791 ч звездного времени. Астрономический словарь.EdwART.2010. Синонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы... смотреть

ЧАС

hour– в час– летный час– час звездный– час наибольшей нагрузки– час прикладнойСинонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, перио... смотреть

ЧАС

m.hourСинонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы

ЧАС

{²kl'åk:an}1. kl{²t'im:e el. -a}2. timme två gånger i timmen--два раза в час ett par timmars arbete--работа на пару часов

ЧАС

• Всему свое время (В)• Час от часу не легче (Ч)Синонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок,... смотреть

ЧАС

1) саат который час? саат къач? без десяти час он дакъкъадан (саат) бир 2) (время, пора) вакъыт, заман, саат, мааль час обеда уйле вакъты в добрый час! огъурлар олсун!, ишинъиз онъ кельсин!, хайырлы саатлар, хайырлы дакъкъалар!... смотреть

ЧАС

Rzeczownik час m godzina f

ЧАС

(вечірній) пора, (лихий) година, (слушний) момент, (у перегонах) СПРТ. тривалість, ФР. період , вільна година, , (недалекий) ІД. майбутнє, мн. ЧАСИ, (середньовіччя) епоха, доба, ІД. (давні) давнина, (найдавніші) сива давнина... смотреть

ЧАС

м. ora f ( см. тж часы 2)) - обратный час

ЧАС

• добрый часСинонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы

ЧАС

астр., физ. 1) (единица времени) годи́на 2) (время, пора) час, -су, пора́ • - фот-час Синонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы... смотреть

ЧАС

м heure в час, за час — par heure в назначенный час — à l'heure convenue часы закрытиячасы открытиячасы пикчас машинного временичасы неполной нагрузкичасы простоячасы работыотработанный часприёмные часы... смотреть

ЧАС

        внесистемная единица времени, равна 60 Минутам или 3600 Секундам. Обозначения: рус. ч, междунар. h. 1 Сутки = 24 ч (см. Время).

ЧАС

timeСинонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы

ЧАС

עתשעהСинонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы

ЧАС

Час- hora; tempus,-oris n;• в добрый час - auspicato (domum ingredi);• По часовой стрелке (против часовой стрелки) - secundum (contra) horologii motum;... смотреть

ЧАС

часStundeСинонимы: агач, время, година, дни, доба, момент, отрезок времени, период, полоса, пора, часик, часок, часочек, часы

ЧАС

-у m czas місцевий ~ czas miejscowy (lokalny) теперішній (минулий, майбутній) ~ czas teraźniejszy (przeszły, przyszły) у цей ~ w tym czasie з цього часу od tego czasu... смотреть

ЧАС

ЧАС, производная единица времени, обозначается ч, h. 1 ч = 1/24 сут = 60 мин = 3600 с. 1 ч среднего солнечного времени = 1, 02273791 ч звездного времени.<br><br><br>... смотреть

ЧАС

м.hourв час — per hour

ЧАС

ЧАС - производная единица времени, обозначается ч, h. 1 ч = 1/24 сут = 60 мин = 3600 с. 1 ч среднего солнечного времени = 1,02273791 ч звездного времени.<br>... смотреть

ЧАС

Saa (-; ma-);часы́ рабо́ты (магазина и т.п.) — ufunguzi ед.

ЧАС

ЧАС , производная единица времени, обозначается ч, h. 1 ч = 1/24 сут = 60 мин = 3600 с. 1 ч среднего солнечного времени = 1,02273791 ч звездного времени.... смотреть

ЧАС

ЧАС, производная единица времени, обозначается ч, h. 1 ч = 1/24 сут = 60 мин = 3600 с. 1 ч среднего солнечного времени = 1,02273791 ч звездного времени.... смотреть

ЧАС

час ім. time; period; term; date; stretch;\~ набрання чинності date of entering into force, effective date; у призначений \~ at the appointed time;

ЧАС

м.hour- академический час- учебный час

ЧАС

час время, пора, минута, момент, миг, время, часы, период, часочек, дни, часик, отрезок времени, часок, полоса

ЧАС

час мчас

ЧАС

1. godzina;2. pora;3. warta;4. godzinki;

ЧАС

• chvíle• doba• h.• hod.• hodina

ЧАС

Час м- часовая оплата

ЧАС

ساعت (60 دقيقه)

ЧАС

час час, -а и (с колич. числит. 2, 3, 4) -`а, предл. в ч`асе и в час`у, мн. -`ы, -`ов

ЧАС

час || битый час, в добрый час, взять терпенья на час, пробил последний час, часы

ЧАС

Начальная форма - Час, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

ЧАС

• valanda (3b)

ЧАС

ча'с, часы', ча'са, часо'в, ча'су, часа'м, ча'с, часы', ча'сом, часа'ми, ча'се, часа'х

ЧАС

кратная ед. времени, равная 3600 с (см. Секунда). Обозначение - ч.

ЧАС

весна; час дүшкен наступила весна; ала часты өттүр в течение всей весны, всю весну.

ЧАС

(Stunde) Std

ЧАС

часбитый час, в добрый час, взять терпенья на час, пробил последний час, часы..

ЧАС

1. aeg2. tund

ЧАС

Ударение в слове: ч`асУдарение падает на букву: а

ЧАС

р. часть; частар части (машины); частары шай части в порядке.

ЧАС

ЧАС, в России старинная путевая мера, равная 5 км.

ЧАС

час іменник чоловічого роду * Але: два, три, чотири ча́си

ЧАС

годинадобаперіодпораразстроктермін

ЧАС

ЧАС - в России старинная путевая мера, равная 5 км.

ЧАС

ЧАС , в России старинная путевая мера, равная 5 км.

ЧАС

ЧАС, в России старинная путевая мера, равная 5 км.

ЧАС

астр.; вчт; техн.; физ. время, час (время, пора)

ЧАС

година доба період пора раз строк термін

ЧАС

lat. chasвремя; пора; период, срок

ЧАС

в России старинная путевая мера, равная 5 км.

ЧАС

гадзiна (гадз), -ны ж.

ЧАС

heure, h

ЧАС

hour

ЧАС

stunda; brīdis, stunda, laiks

ЧАС

(ч) м. гадзiна (гадз), -ны ж.

ЧАС

Время; пора; период, срок

ЧАС

saat - человеко-час

ЧАС

див. простір і час

ЧАС

(60 минут)сағат

ЧАС

cro čas укр урок

ЧАС

часм.время

ЧАС

Цаг

ЧАС

uur • eo: horo

ЧАС

{N} ժամ պահ

ЧАС

часвремя

ЧАС

1) h 2) hour

ЧАС

час соат

ЧАС

60 минут

ЧАС

Timme

ЧАС

hour

ЧАС

пара

ЧАС

hour

ЧАС

time

ЧАС

hora

ЧАС

hora

ЧАС

time

ЧАС

пара

ЧАС

hour

ЧАС

Час

ЧАС

დრო

T: 81 D: 3