УСКВАРЫЦЬ

ужарить (сало)

Смотреть больше слов в «Беларуска-рускі слоўнік»

УСКЛІКНУЦЬ →← УСКАТУРХАЦЬ

T: 0.110497163 M: 3 D: 3